«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Արձանագրություններ


 
 
 
 
 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 23.6/[155618]-13
2013 թվականի մայիսի 7-ին Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի եվ քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրերի կառավարման խորհրդի նիստի
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10