«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Ծրագրի մոնիթորինգ

Բեռնել բոլոր հաշվետվությունները

5. Ճանապարհային աշխատանքների բացասական հետեւանքների կանխարգելում

9. Երթևեկության Կառավարման Պլանի հետ ահմապատասխանության ծանուցագրերի քանակը` ուղղված ԾԿԽ-ից կապալառու կազմակերպությանը /եռամսյակային/, 2012-ից մինչև 2017

9. Երթևեկության Կառավարման Պլանի հետ ահմապատասխանության ծանուցագրերի քանակը` ուղղված ԾԿԽ-ից կապալառու կազմակերպությանը /եռամսյակային/, 2012-ից մինչև 2017

Կարդալ ավելին »
11.1 ՀՕՏԾ ստորագրված պայմանագրերի/համաձայնագրերի քանակ եռամսյակային կտրվածքով /կուտակային/

11.1 ՀՕՏԾ ստորագրված պայմանագրերի/համաձայնագրերի քանակ եռամսյակային կտրվածքով /կուտակային/

Կարդալ ավելին »
11.2 ՀՕՏԾ վճարումների եռամսյակային կուտակային արժեք `ընդհանուր ՀՕՏԾ բյուջեից (%)

11.2 ՀՕՏԾ վճարումների եռամսյակային կուտակային արժեք `ընդհանուր ՀՕՏԾ բյուջեից (%)

Կարդալ ավելին »
11.3 Սոցիալ-տնտեսական բացասական ազդեցության հետևանքով հարակից համայնքներից ԾԻԿ/ՏԿՆ/ԾԿԽ ուղղված դիմումների քանակ, (a-ընդհանուր, b-կարևոր դեպքեր[1] և չլուծված դեպքեր [2], բացառությամբ ՀՕՏԾ դեպքերի), երամսյակային 2013-ից մինչև 2017-ը

11.3 Սոցիալ-տնտեսական բացասական ազդեցության հետևանքով հարակից համայնքներից ԾԻԿ/ՏԿՆ/ԾԿԽ ուղղված դիմումների քանակ, (a-ընդհանուր, b-կարևոր դեպքեր[1] և չլուծված դեպքեր [2], բացառությամբ ՀՕՏԾ դեպքերի), երամսյակային 2013-ից մինչև 2017-ը

Կարդալ ավելին »
11.4 ՀՕՏԾ դիմում-բողոքների եռամսյակային քանակ, ուղված ԾԻԿ/ՀՀ ՏԿՆ (ընդհանուր, կարևր և չլուծված բողոքներ)

11.4 ՀՕՏԾ դիմում-բողոքների եռամսյակային քանակ, ուղված ԾԻԿ/ՀՀ ՏԿՆ (ընդհանուր, կարևր և չլուծված բողոքներ)

Կարդալ ավելին »
« Վերադառնալ ցանկ
© 2023. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10