«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Ծրագրի մոնիթորինգ

Բեռնել բոլոր հաշվետվությունները

2. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման խթանում

2.1. Տրանսպորտի մասնաբաժինը տարեկան ՀՆԱ-ում (տոկոսով)

2.1 Տրանսպորտի մասնաբաժինը տարեկան ՀՆԱ-ում 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը (տոկոսով)

 

 

 

 

 

 

Կարդալ ավելին »
2.2.1. Արագածոտնի մասնաբաժինը տարեկան մանրածախ առևտրում

2.2.1. Արագածոտնի մասնաբաժինը տարեկան մանրածախ առևտրում, 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը

 

 

 

 

 

 

 

 

Կարդալ ավելին »
2.2.2. Արարատի մասնաբաժինը մանրածախ առևտրում

2.2.2 Արարատի մասնաբաժինը մանրածախ առևտրում 2012-ից մինչև 2017-ը

 

 

 

 

Կարդալ ավելին »
2.3.1. Արագածոտնում գրանցված մանրածախ առևտուր իրականացնող կազմակերպությունների թիվը

2.3.1. Արագածոտնում գրանցված մանրածախ առևտուր իրականացնող կազմակերպությունների թիվ, 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը

 

 

 

 

 

 

Կարդալ ավելին »
2.3.2. Արարատ մարզում գրանցված մանրածախ առևտուր իրականացնող կազմակերպությունների թիվը

2.3.2. Արարատ մարզում գրանցված մանրածախ առևտուր իրականացնող կազմակերպությունների թիվ, 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը

 

 

 

 

Կարդալ ավելին »
2.4.1. Արագածոտն մարզի տեսակարար կշիռը արդյունաբերությունում

2.4.1. Արագածոտն մարզի տեսակարար կշիռը արդյունաբերությունում 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կարդալ ավելին »
2.4.2 Արարատ մարզի տեսակարար կշիռը արդյունաբերությունում

2.4.2 Արարատ մարզի տեսակարար կշիռը արդյունաբերությունում 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը

 

 

 

 

 

 

 

Կարդալ ավելին »
2.5.1. Աղքատության մակարդակը Արագածոտնի մարզում (տարեկան, տոկոսով)

2.5.1. Աղքատության մակարդակը Արագածոտնի մարզում (տարեկան, տոկոսով) 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը

 

 

 

 

Կարդալ ավելին »
2.5.2. Աղքատության մակարդակը Արարատի մարզում (տարեկան, տոկոսով)

2.5.2. Աղքատության մակարդակը Արարատի մարզում (տարեկան, տոկոսով) 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը

 

 

 

 

Կարդալ ավելին »
2.6.1. Գործազրկության մակարդակն Արագածոտնի մարզում

2.6.1. Գործազրկության մակարդակն Արագածոտնի մարզում, 2012թ. մինչև ծրագրի ավարտ

 

 

 

 

Կարդալ ավելին »
2.6.2. Գործազրկության մակարդակն Արարատի մարզում

2.6.2 Գործազրկության մակարդակն Արարատի մարզում (տարեկան, տոկոսով) 2012-ից ծրագրի ավարտը

 

 

 

 

Կարդալ ավելին »
« Վերադառնալ ցանկ
© 2023. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10