«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Գնումների Հատուկ Ծանուցում - Տրանշ 4


Վերջնաժամկետ: 05.08.2016

Գնումների Հատուկ Ծանուցում


Նախաորակավորման հայտերի ներկայացման հրավեր
Հայաստանի Հանրապետություն
Հյուսիս-Հարավ Ճանապարհային Միջանցքի Ներդրումային Ծրագիր- Տրանշ 4 Տրանշ 4 Քաջարան-Ագարակ (Իրանի սահման) ճանապարհի (3 լոտ) նախագծում և կառուցում/ վերակառուցում (փոփոխված)

Նախաորակավորման հայտերի ներկայացման սույն հրավերը հետևում է սույն ծրագրի գնումների ընդհանուր ծանուցմանը, որը հայտնվել է Զարգացման Բիզնեսում 2016թ հունիսի 10-ին:

Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Կայունացման և Զարգացման Եվրասիական Հիմնադրամից Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր Տրանշ 4-ի իրականացման համար և մտադիր է սույն վարկի գումարի մի մասը հատկացնել Քաջարան-Ագարակ (Իրանի սահման) ճանապարհի (3 լոտ) նախագծում և կառուցում/ վերակառուցում 04-CW-01 պայմանագրի վճարումների համար՝
Չափաբաժին (լոտ) 1: Ագարակից դեպի Վարդանիձոր մոտավորապես 20,5 կմ ճանապարհի նախագծում և կառուցում, կմ 384+000 - կմ 364+500
Չափաբաժին (լոտ) 2: Վարդանիձորից դեպի թունելի մուտք մոտավորապես 11,5 կմ ճանապարհի նախագծում և կառուցում, կմ 364+500-կմ 349+700
Չափաբաժին (լոտ) 3: Թունելի ելքից դեպի Քաջարան մոտավորապես 4 կմ ճանապարհի նախագծում և կառուցում, կմ 332+600-կմ 328+600.

Չափաբաժին (լոտ) 2 – Վարդանիձորից դեպի թունելի մուտք մոտավորապես 11,5 կմ ճանապահի նախագծում և վերակառուցում, կմ 364+500-կմ 349+700 կիրականացվի համապատասխան վարկային համաձայնագրում փոփոխությունները կիրառելու դեպքում:
Չափաբաժին (լոտ) 3 - Թունելի ելքից դեպի Քաջարանի մոտավորապես 4 կմ ճանապարհի նախագծում և կառուցում, կմ 332+600-կմ 328+600 կիրականացվի համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում:

Հայաստանի Հանրապետության Տրանսպորտի և կապի նախարարությունը և «Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ մտադիր են նախաորակավորել կապալառուներին և/կամ ընկերություններին Քաջարան-Ագարակ (Իրանի սահման) ճանապարհի (3 լոտ) նախագծման և կառուցման/ վերակառուցման համար, որը համարվում է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ամենահարավային մասը և գտնվում է լեռնային տարածքում:
Հայտային հրավերները ակնկալվում են 2016թ սեպտեմբերին: Պայմանագիրը կիրականացվի FIDIC դեղին գրքի, 1999 հրատարակության (նախագծում և շինարարություն) հիման վրա:
Նախաորակավորումը կիրականացվի Համաշխարհային Բանկի Ուղեցույցների նախաորակավորման ընթացակարգերով: Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների գնում ընտրության և աշխատանքի խորհրդատուների ՎԶՄԲ փոխառություններով և ՄԶԸ վարկերի և դրամաշնորհների Համաշխարհային բանկի վարկառուների (Հունվար 2011, վերանայված`հուլիս 2014թ) ուղեցույցների շրջանակներում և բաց է բոլոր իրավասու հայտատուների համար` համաձայն ուղեցույցում սահմանվածի:
Հետաքրքրվող իրավասու մասնակիցները կարող են ձեռք բերել հետագա տեղեկատվությունը և ստուգել նախաորակավորման փաստաթուղթը Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի ՊՈԱԿ կողմից և միջոցով (հասցեն ներկայացվում է ստորև) ժամը 10:00-ից 17:00: Հետաքրքրված անձինք կարող են ձեռք բերել նախաորակավորման փաստաթղթի ամբողջական փաթեթը անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով` գրավոր հայտ ներկայացնելով սրորև նշված հասցեով և վճարելով չհատուցվող գումար՝ 20.000 դրամ կամ 40 ԱՄՆ դոլարի չափով: Վճարման եղանակն է հանդիսանում ստորև նշված հաշվեհամարին ուղղակի ներդրումը:

For AMD transfers within Armenia For USD transfer from outside of Armenia

Bank: Araratbank OJSC

Addr: 19 Pushkin Street, Yerevan, Armenia

 

Beneficiary account:

1510009017860500

 

Beneficiary:

 “Organization for Implementation of North-South Road Corridor Investment Program” SNCO

Tax Payer Code: 027 089 21

Yerevan, Nalbandyan 28

Correspondent Bank:

Standard Chartered Bank, New York, USA, Addr: One Madison Avenue, New York, N.Y.10010-3603,

SWIFT: SCBLUS33. Routing No 026002561

Beneficiary’s Bank:

Araratbank OJSC, Addr: 19 Pushkin Street, Yerevan, Armenia;

Account no: 1510009017860301

SWIFT: ARMCAM22;

 IBAN: 358 202 357 10 01

Beneficiary:

“Organization for Implementation of North-South Road Corridor Investment Program” SNCO;

 

or

Correspondent Bank:

 CitiBank N.A., 111 Wall Street, New York, NY, 10043, SWIFT: CITIUS33

Beneficiary’s Bank:

Araratbank OJSC, Addr: 19 Pushkin Street, Yerevan, Armenia;

Account no: 1510009017860301

SWIFT: ARMCAM22;

IBAN: 362 547 74

Beneficiary:

“Organization for Implementation of North-South Road Corridor Investment Program” SNCO;

 

or

Correspondent Bank:

Raiffeisen Zentralbank Oesterrieich AG,

SWIFT: RZBAATWW

Beneficiary’s Bank:

Araratbank OJSC, Addr: 19 Pushkin Street, Yerevan, Armenia;

Account no: 1510009017860301

SWIFT: ARMCAM22;

 IBAN: 070-55.076.558 USD

Beneficiary:

“Organization for Implementation of North-South Road Corridor Investment Program” SNCO

 

 


 

Գնումների Հատուկ Ծանուցում

Նախաորակավորման հայտերի ներկայացման հրավեր 
Հայաստանի Հանրապետություն 
Հյուսիս-Հարավ Ճանապարհային Միջանցքի Ներդրումային Ծրագիր- Տրանշ 4 Տրանշ 4 Քաջարան-Ագարակ (Իրանի սահման) ճանապարհի (4 լոտ) նախագծում և կառուցում/ վերակառուցում

Նախաորակավորման հայտերի ներկայացման սույն հրավերը հետևում է սույն ծրագրի գնումների ընդհանուր ծանուցմանը, որը հայտնվել է Զարգացման Բիզնեսում 2016թ հունիսի 10-ին:
Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Կայունացման և Զարգացման Եվրասիական Հիմնադրամից Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր Տրանշ 4-ի իրականացման համար և մտադիր է սույն վարկի գումարի մի մասը հատկացնել Քաջարան-Ագարակ (Իրանի սահման) ճանապարհի (4 լոտ) նախագծում և կառուցում/ վերակառուցում 04-CW-01 պայմանագրի վճարումների համար՝
Չափաբաժին (լոտ) 1: Ագարակից դեպի Մեղրի մոտավորապես 5 կմ ճանապարհի նախագծում և կառուցում, կմ 384+000 - կմ 379+000
Չափաբաժին (լոտ) 2: Մեղրիից դեպի Վարդանիձոր մոտավորապես 15,5 կմ ճանապարհի նախագծում և կառուցում, կմ 379+000-կմ 364+500
Չափաբաժին (լոտ) 3: Վարդանիձորից դեպի թունելի մուտք մոտավորապես 11,5 կմ ճանապարհի նախագծում և կառուցում, կմ 364+500-կմ 349+700
Չափաբաժին (լոտ) 4: Թունելի ելքից դեպի Քաջարանի մոտավորապես 4 կմ ճանապարհի նախագծում և կառուցում, կմ 332+600-կմ 328+600.

Չափաբաժին (լոտ) 3 – Վարդանիձորից դեպի թունելի մուտք մոտավորապես 11,5 կմ ճանապահի նախագծում և վերակառուցում, կմ 364+500-կմ 349+700 կիրականացվի համապատասխան վարկային համաձայնագրում փոփոխությունները կիրառելու դեպքում:

Չափաբաժին (լոտ) 4 - Թունելի ելքից դեպի Քաջարանի մոտավորապես 4 կմ ճանապարհի նախագծում և կառուցում, կմ 332+600-կմ 328+600 կիրականացվի համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում:

Հայաստանի Հանրապետության Տրանսպորտի և կապի նախարարությունը և «Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ մտադիր են նախաորակավորել կապալառուներին և/կամ ընկերություններին Քաջարան-Ագարակ (Իրանի սահման) ճանապարհի (4 լոտ) նախագծման և կառուցման/ վերակառուցման համար, որը համարվում է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ամենահարավային մասը և գտնվում է լեռնային տարածքում:
Հայտային հրավերները ակնկալվում են 2016թ սեպտեմբերին: Պայմանագիրը կիրականացվի FIDIC դեղին գրքի, 1999 հրատարակության (նախագծում և շինարարություն) հիման վրա:
Նախաորակավորումը կիրականացվի Համաշխարհային Բանկի Ուղեցույցների նախաորակավորման ընթացակարգերով: Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների գնում ընտրության և աշխատանքի խորհրդատուների ՎԶՄԲ փոխառություններով և ՄԶԸ վարկերի և դրամաշնորհների Համաշխարհային բանկի վարկառուների (Հունվար 2011, վերանայված`հուլիս 2014թ) ուղեցույցների շրջանակներում և բաց է բոլոր իրավասու հայտատուների համար` համաձայն ուղեցույցում սահմանվածի:
Հետաքրքրվող իրավասու մասնակիցները կարող են ձեռք բերել հետագա տեղեկատվությունը և ստուգել նախաորակավորման փաստաթուղթը Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի ՊՈԱԿ կողմից և միջոցով (հասցեն ներկայացվում է ստորև) ժամը 10:00-ից 17:00: Հետաքրքրված անձինք կարող են ձեռք բերել նախաորակավորման փաստաթղթի ամբողջական փաթեթը անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով` գրավոր հայտ ներկայացնելով սրորև նշված հասցեով և վճարելով չհատուցվող գումար՝ 20.000 դրամ կամ 40 ԱՄՆ դոլարի չափով: Վճարման եղանակն է հանդիսանում ստորև նշված հաշվեհամարին ուղղակի ներդրումը:

For AMD transfers within Armenia For USD transfer from outside of Armenia

Bank: Araratbank OJSC

Addr: 19 Pushkin Street, Yerevan, Armenia

 

Beneficiary account:

1510009017860500

 

Beneficiary:

 “Organization for Implementation of North-South Road Corridor Investment Program” SNCO

Tax Payer Code: 027 089 21

Yerevan, Nalbandyan 28

Correspondent Bank:

Standard Chartered Bank, New York, USA, Addr: One Madison Avenue, New York, N.Y.10010-3603, SWIFT: SCBLUS33. Routing No 026002561

Beneficiary’s Bank:

Araratbank OJSC, Addr: 19 Pushkin Street, Yerevan, Armenia; Account no: 1510009017860301 SWIFT: ARMCAM22; IBAN: 358 202 357 10 01

Beneficiary:

“Organization for Implementation of North-South Road Corridor Investment Program” SNCO;

or

Correspondent Bank:

CitiBank N.A., 111 Wall Street, New York, NY, 10043, SWIFT: CITIUS33

Beneficiary’s Bank:

Araratbank OJSC, Addr: 19 Pushkin Street, Yerevan, Armenia; Account no: 1510009017860301 SWIFT: ARMCAM22; IBAN: 362 547 74

Beneficiary:

“Organization for Implementation of North-South Road Corridor Investment Program” SNCO;

or

Correspondent Bank:

Raiffeisen Zentralbank Oesterrieich AG, SWIFT: RZBAATWW

Beneficiary’s Bank:

Araratbank OJSC, Addr: 19 Pushkin Street, Yerevan, Armenia; Account no: 1510009017860301 SWIFT: ARMCAM22; IBAN: 070-55.076.558 USD

Beneficiary:

“Organization for Implementation of North-South Road Corridor Investment Program” SNCO« Վերադառնալ ցանկ
© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10