«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Մրցույթներ


Որոնել ըստ կատեգորիաների: Ապրանքներ Աշխատանքներ Խորհրդատվական ծառայություններ

Supply and installation of equipment for weighing vehicle axle load

Վերջնաժամկետ: 14.03.2017

ANNOUNCEMENT

 

SHOPPING FOR GOODS

 

REQUEST FOR QUOTATION

 

Project Title: Shopping of Goods for the Ministry of Transport,

Communication and Information Technologies of Republic of Armenia

                                                               

Source of Funding: 2993-ARM: North-South Road Corridor Investment Program - Tranche 3

 

Date of Issue of Request: 28.02.2017

Գնումների Ընդհանուր Ծանուցում - Տրանշ 4

Վերջնաժամկետ: 31.12.2016

Գնումների Ընդհանուր Ծանուցում

Հայաստանի Հանրապետություն
Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Տրանշ 4

Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Կայունացման և Զարգացման Եվրասիական Հիմնադրամից՝ 150,000,000 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով (առանց ԱԱՀ և այլ հարկեր և տուրքեր) Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր Տրանշ 4 իրականացման համար և մտադիր է գումարի մի մասը հատկացնել սույն ֆինանսավորման շրջանակներում գնվող աշխատանքների, համապատասխան ծառայությունների և խորհրդատվական ծառայությունների վճարման համար: Սույն ծրագիրը պետք է համատեղ ֆինանսավորվի ՀՀ Կառավարության կողմից (ԱԱՀ, այլ հարկեր և տուրքեր և տարաբնակեցման ծախսեր):

 

Общее уведомление о закупке – Транш4

Գնումների Հատուկ Ծանուցում - Տրանշ 4

Վերջնաժամկետ: 05.08.2016

Գնումների Հատուկ Ծանուցում

Նախաորակավորման հայտերի ներկայացման հրավեր
Հայաստանի Հանրապետություն
Հյուսիս-Հարավ Ճանապարհային Միջանցքի Ներդրումային Ծրագիր- Տրանշ 4 Տրանշ 4 Քաջարան-Ագարակ (Իրանի սահման) ճանապարհի (4 լոտ) նախագծում և կառուցում/ վերակառուցում

 

Вопросы/Ответы относительно Документации предварительного квалификационного отбора по закупке "Проектирование и строительство/реконструкция 4-го транша дороги Каджаран-Агарак (иранская граница)" (3 лота)

Специфическое уведомление о закупке

Специфическое уведомление о закупке (с поправками)

 

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Վերջնաժամկետ: 17.06.2016

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Ամսաթիվ` 11 հունիս 2016թ.
Վարկի համար` 2993 – ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3
Պայմանագրի համարը և անունը` 03-IC-004 Հողի օտարման և տարաբնակեցման իրավական մասնագետ
Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետ` 17 հունիս 2016թ.

 

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Վերջնաժամկետ: 17.06.2016

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

 Ամսաթիվ` 11 հունիս 2016թ.

Վարկիհամար` 2993 – ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ  3

Պայմանագրիհամարըևանունը` Պայմանագիր 03-IC-003 – Դաշտային աշխատանքների համակարգող

Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետ` 17 հունիս 2016թ.

1.2.3.4.»
© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10