«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Նախամրցութային հանդիպում և այցելություն շին. հրապարակ 9 ուղեանցերի և 1 կամրջի շինարարի մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների համար


Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի 9 ուղեանցերի և 1 կամրջի վերակառուցման, կառուցման և վերականգնման (Մ2 Երան-Արտաշատ - Մ1 Երևան-Աշտարակ) շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթին հետաքրքրություն ներկայացրած կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեցան մասնակցելու հարց ու պատասխան-քննարկման և ճանաչողական այցի։


© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10