«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Թալին-Լանջիկ: Նախամրցութային հանդիպում և այցելություն շին. հրապարակ


Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթին հետաքրքրություն ներկայացրած կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեցան մասնակցելու հարց ու պատասխան-քննարկման (24.08.2015) և ճանաչողական այցի (25.08.2015):


© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10