«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Լանջիկ-Գյումրի: Նախամրցութային հանդիպում և այցելություն շին. հրապարակ:


Լանջիկ-Գյումրի հատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթին հետաքրքրություն ներկայացրած կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեցան հարց ու պատասխան - քննարկման (18.08.2015), ապա նաև ճանաչողական այցի միջոցով (19.08.2015) ծրագիրն իրականացնող կազմակերպության մասնագետներին և ճանապարհի այս հատվածը ֆինանսավորող վարկատու կազմակերպության ներկայացուցիչներին ուղղելու իրենց հետաքրքրող հարցերը և ստանալու պարզաբանումներ։


© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10