«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Կապ«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի» իրականացման կազմակերպություն ՊՈԱԿ-ը մեծապես կարևորում է Ծրագրի նախապատրաստմամբ և իրականացմամբ հետաքրքրվող անձանց և կազմակերպությունների, Ծրագրի արդյունքում ուղղակի և անուղղակի ազդեցություններ կրող անձանց և այլ շահառուների կողմից ներկայացվող առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները, որոնք հնարավորություն է տալիս ապահովել պատշաճ հետադարձ կապ և վերհանել Ծրագրի բացթողումներն ու Ծրագրի կատարելագործման հնարավոր մեխանիզմները: «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի» իրականացման կազմակերպություն ՊՈԱԿ-ի info@tpio.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով ուղարկվող բոլոր նամակները գրանցվում և վերլուծվում են պատասխանատուների կողմից: Նամակներին պատասխան տրվում է դրանք ստանալուց մինչև մեկ ամսվա ընթացքում, իսկ լրացուցիչ ուսումնասիրություն և ստուգում չպահանջող դիմումներին ու բողոքներին` 15 օրից ոչ ուշ: Ձեր նամակը էլեկտրոնային փոստով ուղարկելու համար անհրաժեշտ է առաջարկվող սյունակում լրացնել Ձեր անունը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն` Ձեզ հետ հետադարձ կապ պահպանելու համար: Մեզ հետ կարող կապնվել նաև սովորական նամակագրությամբ:Պարտադիր դաշտերը նշված են այսպես *
© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10