«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Խորհրդատու կազմակերպություններ


Սպեա Ինջեներիա Եվրոպեա և ԱյԱրԴի Ինջինիերինգ կոնսորցիում իտալական համատեղ կազմակերպությունը իրականացնում է Ծրագրի Տրանշ 3-ի շինարարական վերահսկողություն և Տրանշ 4-ի տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրություն, նախնական նախագծում և մոտ 60կմ-ի մանրամասն նախագծում:

 

 

 

   


Ծրագրի Տրանշ-1-ի, Տրանշ-2-ի և Տրանշ-3-ի նախագծման, ինչպես նաև Տրանշ-2-ի Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի մշակման խորհրդատու «Էջիս Ինթերնեյշնլ» ընկերություն:


Ծրագրի Տրանշ-2-ի Կառավարման Խորհրդատու, շինարարության տեխնիկական վերահսկողությունն իրականացնող ֆրանսիական «Սաֆեժ» եւ իսպանական «Էպտիսա» ընկերություններից կազմված համատեղ ձեռնարկություն: 

 
 
 
Ծրագրի Տրանշ-2-ի Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի մշակման  խորհրդատու «ՄԱՐ-ՄՈՍ» ՍՊԸ: 
 

Ծրագրի Տրանշ-2-ի Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման անկախ     մոնիթորինգի և գնահատման խորհրդատու «Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն»: 


 «Լոթթի Ինջեներիա ՍՊԸ»-ն Տրանշ 5-ի շրջանակներում մատուցում է խորհրդատվական ծառայություններ՝ իրականացնելով Գյումրիի շրջանցիկ ճանապարհի և Գյումրի-Բավրա 62կմ հատվածի տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրությունը, նախնական և մանրամասն նախագծումը:  
© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10