«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Շինարարական կազմակերպություններ


Սինոհիդրո Քորփորեյշն ՍՊԸ - Տրանշ-3 Լանջիկ-Գյումրի հատվածի ճանապարհի վերակառուցման և բարելավման աշխատանքների կապալառու:
 
 
 
 

Ծրագրի Տրանշ-1 և Տրանշ-2 ճանապարհի վերակառուցման և բարելավման աշխատանքների կապալառու «Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկսյոն Էս Ա» ընկերություն: 

© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10