«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Տրանշ 5


Տրանշ 5 - (Գյումրիի շրջանցիկ և Գյումրի-Բավրա հատված) ընդհանուր երկարությունը՝ շուրջ 62կմ

 

 

 

Նախագծման մրցույթն իրականացվել է Եվրոպական ներդրումային բանկի դրամաշնորհի միջոցների հաշվին, որի շրջանակներում 2015թ. դեկտեմբերին իտալական Լոթթի Ինջեներիա ընկերության հետ կնքվել է պայմանագիր:

Ձեռքբերվող ծառայությունների շրջանակներում ներառված են՝

- Գյումրիի շրջանցիկ և Գյումրի-Բավրա հատվածի շուրջ 62կմ-ի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացում,

- Գյումրիի շրջանցիկ և Գյումրի-Բավրա հատվածի շուրջ 62կմ-ի նախնական և մանրամասն նախագծում, ինչպես նաև՝

- Տվյալ հատվածի շինարարության նպատակով ակնկալվող Տրանշ 5-ի վարկային համաձայնագիրը ստորագրելու համար համապատասխան հայտի փաթեթի նախապատրաստում:

 

© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10