«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Տրանշ 4


Տրանշ 4 (Արտաշատ-Քաջարան 304կմ, Քաջարան-Ագարակ 42կմ) ընդհանուր երկարությունը՝ շուրջ 346կմ

 

 

Նախագծային աշխատանքներ իրականացնող խորհրդատու կազմակերպությունն է իտալական Սպեա Ինջեներիա Եվրոպեա և ԱյԱրԴի Ինջինիերինգ կոնսորցիում համատեղ կազմակերպությունը:

 

 1. Արտաշատ-Քաջարան հատված՝ շուրջ 304կմ  

 

 2. Քաջարան-Ագարակ՝ շուրջ  42կմ

 

Քաջարան-Ագարակ շուրջ 56կմ-ի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունը և նախնական նախագծումն ավարտված են, որի արդյունքում շուրջ 4,7կմ թունելի կառուցմամբ այն կրճատվելու և կազմելու է 42կմ:

 

Շուրջ 36կմ-ի շինարարության համար Եվրասիական զարգացման բանկի հետ ստորագրվել է վարկային համաձայնագիր շուրջ 150 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով:

 

Նախագծման և շինարարության աշխատանքների իրականացման համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ: 

© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10