«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

ՀՕՏ փաստաթղթեր


Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակ

Հավելված 1
Հավելված 2Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրեր

Տրանշ 3 (Թալին-Գյումրի)

Հավելված

 

Հավելված

 

Տրանշ 2 (Աշտարակ-Թալին)

Հավելված 1
Հավելված 2

 
 
Գերակա հանրային շահ ճանաչված և օտարման ենթակա հողերի և դրանց սեփականատերերի ցանկ
Տրանշ 3 (Թալին-Գյումրի)
 
Տրանշ 2 (Աշտարակ-Թալին)
© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10