«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Աուդիտի հաշվետվություններ


Ներդրումային ծրագրի և ՊՈԱԿ-ի ֆինանսական
հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
 
2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (հրապարակված է 30.06.2016)
 
2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (հրապարակված է 30.06.2015)
 
2012թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
 
2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
 
2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10