«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի երկարությունը կազմում է 556կմ, որի իրականացման ժամկետը 2009-2019 թվականն է: Նախագծի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է ապահովել 100կմ/ժամ արագությամբ և 4 երթևեկելի գոտիներով բետոնածածկ արագընթաց մայրուղի:

Ներդրումային ծրագրի իրականացում

Ներդրումային ծրագրի իրականացման համար 15.09.2010թ. ՀՀ կառավարության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրվել է շրջանակային ֆին. համաձայնագիր, որը սահմանում է ԱԶԲ-ի պատրաստակամությունը ծրագրին 500 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ֆինանսավորում տրամադրելու վերաբերյալ:

Տրանշ 1

Տրանշ 1-ի շրջանակներում իրականացվել է Երևան-Աշտարակ 11,4 կմ և Երևան-Արտաշատ 19.6 կմ հատվածների վերակառուցում: Շինարար՝ «Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկսիոն Էս Ա», Իսպանիա, ԾԿԽ/Ինժեներ՝ Սաֆեժ և Էպտիսա ՀԸ, Ֆրանսիա: 29.12.15թ. այս հատվածներում բացվեց երկկողմանի երթևեկությունը:

Տրանշ 2

Տրանշ 2-ի շրջանակներում նախատեսված է Աշտարակ-Թալին շուրջ 41.3կմ հատվածի վերակառուցում և ներկայիս երկշարք հատվածի լայնացում մինչև քառաշարք ճանապարհի: Շինարար՝ «Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկսիոն Էս Ա», Իսպանիա: ԾԿԽ/Ինժեներ՝ Սաֆեժ և Էպտիսա համատեղ ընկերություն, Ֆրանսիա:

Տրանշ 3

Տրանշ 3-ի երկու հատվածների վերակառուցման աշխատանքները  ֆինանսավորվում են ԱԶԲ (Թալին-Լանջիկ 18,7կմ) և ԵՆԲ (Լանջիկ-Գյումրի 27,5կմ) միջոցներով: Շինարար՝ «Սինոհիդրո» ընկերություն, Չինաստան: Ինժեներ՝ Սպեա Ինջեներիա Եվրոպեա և ԱյԱրԴի Ինջինիերինգ կոնսորցիում, Իտալիա:

Տրանշ 4

Տրանշ 4-ի երկու հատվածների նախագծման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են՝ Արտաշատ-Քաջարան շուրջ 304կմ  (ԱԶԲ-ի ֆինանսավում) և Քաջարան-Ագարակ շուրջ 42կմ (ԵԱԶԲ-ի ֆինանսավորում): Նախագծող՝ Սպեա Ինջեներիա Եվրոպեա և ԱյԱրԴի Ինջինիերինգ կոնսորցիում, Իտալիա:

 

 

Տրանշ 5

Տրանշ 5-ը ներառում է Գյումրի քաղաքի շրջանցիկ ճանապարհը և Գյումրի-Բավրա հատվածը՝ շուրջ 63կմ: ֆինանսավորվելու է Եվրոպական ներդրումային բանկի միջոցներով: Տրանշի շրջանակներում իրականացվում են տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրության աշխատանքներ:

 


© 2023. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10