North-South Road Program State Non-Commercial Organization

Contacts«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի» իրականացման կազմակերպություն ՊՈԱԿ-ը մեծապես կարևորում է Ծրագրի նախապատրաստմամբ և իրականացմամբ հետաքրքրվող անձանց և կազմակերպությունների, Ծրագրի արդյունքում ուղղակի և անուղղակի ազդեցություններ կրող անձանց և այլ շահառուների կողմից ներկայացվող առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները, որոնք հնարավորություն է տալիս ապահովել պատշաճ հետադարձ կապ և վերհանել Ծրագրի բացթողումներն ու Ծրագրի կատարելագործման հնարավոր մեխանիզմները: «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի» իրականացման կազմակերպություն ՊՈԱԿ-ի info@tpio.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով ուղարկվող բոլոր նամակները գրանցվում և վերլուծվում են պատասխանատուների կողմից: Նամակներին պատասխան տրվում է դրանք ստանալուց մինչև մեկ ամսվա ընթացքում, իսկ լրացուցիչ ուսումնասիրություն և ստուգում չպահանջող դիմումներին ու բողոքներին` 15 օրից ոչ ուշ: Ձեր նամակը էլեկտրոնային փոստով ուղարկելու համար անհրաժեշտ է առաջարկվող սյունակում լրացնել Ձեր անունը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն` Ձեզ հետ հետադարձ կապ պահպանելու համար: Մեզ հետ կարող կապնվել նաև սովորական նամակագրությամբ:Fields marked with * are required
© 2021. All rights reserved to North-South Road Corridor Investment Program SNCO
Address: 4 Tigran Mets street, 0010 Yerevan, tel. : /+374 12/ 20 10 09, 20 10 10