«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

«Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրիե շրջանակներում Ճանապարհային նշանների մատակարարման և տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերում


Վերջնաժամկետ: 18.12.2017

Առաջարկներ Ներկայացնելու Հրավեր (ԱՆՀ)

Հայաստանի Հանրապետություն
Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր Լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ)
Թիվ 8523-ԱՄ
Պայմանագրի անվանումը.- «Ճանապարհային նշանների մատակարարում և տեղադրումե
Մրցույթի ծածկագիր.- NCB-LRNIP-AF-G/2017-RS
Պատվիրատու. «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ
Կայք. www.tpio.am

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային Բանկից ստացել է լրացուցիչ ֆինանսավորում Կենսական Նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով, և մտադիր է այդ գումարից վճարումներ կատարել ճանապարհային նշանների մատակարարման և տեղադրման պայմանագրի շրջանակներում։
2. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հրավիրում է մրցույթի իրավասու մասնակիցներին մրցութային առաջարկներ ներկայացնել ճանապարհային նշանների մատակարարման և տեղադրման համար:
3. Մրցույթն իրականացվելու է «Ազգային մրցակցային գնմանե (NCB) ընթացակարգին համապատասխան, ինչն ամրագրված է Համաշխարհային բանկի «ՎԶՄԲ վարկային և ՄԶԸ փոխառությունների շրջանակներում գնումների ուղեցույցովե (Հունվար 2011, վերանայված Հուլիս 2014): Մրցույթը բաց է բոլոր հայտատուների համար՝ Համաշխարհային բանկի համար ընդունելի երկրներից, ինչպես ամրագրված է վերոնշյալ ուղեցույցում: Ի լրումն վերոնշյալի, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել 1.6 և 1.7 կետերի վրա, որով սահմանվում են Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման մասով:
4. Հետաքրքրված հայտատուները լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են ստանալ «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ-ից (ARMEPS էլ-գնումների համակարգի միջոցով https://armeps.am/ ):
5. Մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը՝ հայերեն լեզվով, հասանելի է ARMEPS էլ-գնումների համակարգում /https://armeps.am/: Մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը կարող է անվճար բեռնվել նաև www.gnumner.am կայքից: Այնուամենայնիվ, «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ-ը պատասխանատու չէ վերոնշյալ կայքից սխալ կամ ոչ ամբողջական բեռնման, ինչպես նաև հետագայում մրցութային փաստաթղթերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողման համար:
6. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների ARMEPS (www.armeps.am կայքի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2017թ-ի դեկտեմբերի 18 ին, ժամը 15:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում ARMEPS hամակարգի կողմից։
7․ Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն «Հայտի ապահովման հայտարարագրովե:« Վերադառնալ ցանկ
© 2018. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10