«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

ԿՆՃԲԾ-ԼՖ ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ տեխնիկական աուդիտ


Վերջնաժամկետ: 10.08.2017

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

 

Երկիրը՝

Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագիրը՝

 

ՎարկNo

Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃԲԾ-ԼՖ)

8523-AM

Առաջադրանքի անվանումը՝ԿՆՃԲԾ-ԼՖ ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ տեխնիկական աուդիտ

ՀղումNo.: կետ #14, ԿՆՃԲԾ-ԼՖ 1-ինև 2-րդ տարիների անկախ աուդիտ

                                Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է լրացուցիչ վարկ 40 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարի չափով՝ Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի (ԿՆՃԲԾ) Լրացուցիչ ֆինանսավորման նպատակով, և նախատեսում է այդ գումարից վճարումներ կատարել ՙԿՆՃԲԾ-ԼՖ ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ տեխնիկական աուդիտի՚ խորհրդատվական ծառայությունների համար:

                                Տեխնիկական աուդիտը պետք է ապահովի շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը, պետք է կենտրոնանա ավարտված աշխատանքների որակի ուսումնասիրությանը, ստուգելու շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը մրցութային փաստաթղթերում նկարագրված տեխնիկական մասնագրերին և ստանդարտներին: Ուսումնասիրությունը հիմնված կլինի տեսողական ստուգումների վրա և ճանապարհի հիմնական նմուշների լաբորատոր վերլուծության վրա՝  այլ պարամետրերի հետ մեկտեղ ստուգելու շերտերի հաստությունը, աստիճանավորումը, բիտումի պարունակությունը, խտացումը, խառնուրդի ծակոտկենությունը և օգտագործվող նյութերի ընդհանուր որակը:

                Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը նախատեսվում է սկսել 2017թ. սեպտեմբերին և ավարտին հասցնել 2018թ.-ին:

                ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության §Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն¦ ՊՈԱԿ-ը նշված Ծառայություններն իրականացնելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (Խորհրդատուներ) ներկայացնելու հետաքրքրության հայտեր: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն տեղեկություններ՝ նշելով, որ որակավորված են և ունեն համապատասխան փորձառություն ծառայություններն իրականացնելու համար (բրոշյուրներ, իրականացված նմանատիպ առաջադրանքների նկարագրություն, նման պայմաններում աշխատելու փորձ, անձնակազմում համապատասխան հմտություններով ունեցող անձանց առկայություն և այլն): Որակավորումները հզորացնելու նպատակով՝ խորհրդատուները կարող են միավորվել:  

                                Խորհրդատուն ընտրվելու է Համաշխարհային բանկի կողմից 2011թ. հունվարին հրապարակված, վերանայված 2014թ. հուլիսին  «Համաշխարհային բանկի վարկառուների կողմից ՎԶՄԲ վարկերի և ՄԶԸ վարկերի և դրամաշնորհների միջոցներով խորհրդատուների ընտրություն և ներգրավումե ուղեցույցով սահմանված «Ընտրություն ըստ խորհրդատուի որակավորմանե (CQS) մեթոդի համաձայն:

                Հետաքրքրված խորհրդատուները կարող են հավելյալ տեղեկություններ ստանալ աշխատանքային օրերին, 10:00-ից մինչև 17:00 (տեղական ժամանակ) ընկած ժամանակահատվածում:  Հետաքրքրության հայտերի ներկայացման հրավերըպետքէներկայացնել գրավոր անգլերենլեզվովանձամբ(կամ սուրհանդակային ծառայության միջոցով) կամ էլեկտրոնայինփոստով Adobe PDF ֆորմատով ոչուշ, քան 2017 թ. օգոստոսի 09-ըստորևնշվածհասցեով:

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

§Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն¦ ՊՈԱԿ

Գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար պ-րն Վարդան Կարապետյանին

ՀՀ, Երևան, 4 Տիգրան Մեծ փողոց

Հեռ: (374-12) 20 10 10« Վերադառնալ ցանկ
© 2018. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10