«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Մրցույթներ


Գնումների Հատուկ Ծանուցում - Տրանշ 4

Վերջնաժամկետ: 05.08.2016

Գնումների Հատուկ Ծանուցում

Նախաորակավորման հայտերի ներկայացման հրավեր
Հայաստանի Հանրապետություն
Հյուսիս-Հարավ Ճանապարհային Միջանցքի Ներդրումային Ծրագիր- Տրանշ 4 Տրանշ 4 Քաջարան-Ագարակ (Իրանի սահման) ճանապարհի (4 լոտ) նախագծում և կառուցում/ վերակառուցում

 

Вопросы/Ответы относительно Документации предварительного квалификационного отбора по закупке "Проектирование и строительство/реконструкция 4-го транша дороги Каджаран-Агарак (иранская граница)" (3 лота)

Специфическое уведомление о закупке

Специфическое уведомление о закупке (с поправками)

 

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Վերջնաժամկետ: 17.06.2016

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Ամսաթիվ` 11 հունիս 2016թ.
Վարկի համար` 2993 – ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3
Պայմանագրի համարը և անունը` 03-IC-004 Հողի օտարման և տարաբնակեցման իրավական մասնագետ
Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետ` 17 հունիս 2016թ.

 

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Վերջնաժամկետ: 17.06.2016

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

 Ամսաթիվ` 11 հունիս 2016թ.

Վարկիհամար` 2993 – ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ  3

Պայմանագրիհամարըևանունը` Պայմանագիր 03-IC-003 – Դաշտային աշխատանքների համակարգող

Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետ` 17 հունիս 2016թ.

Արտաքին ֆինանսական աուդիտ - Տրանշ 3

Վերջնաժամկետ: 27.05.2016

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Ամսաթիվ՝ 13 Մայիս, 2016թ.
Վարկ N՝ 2993- ARM: Հյուսիս-Հարավ Ճանապարհային Միջանցքի Ներդրումային Ծրագիր - Տրանշ 3
Պայմանագրի համարը և անունը՝ T3-CS-EFA
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավերի վերջնաժամկետ՝ 27 Մայիս, 2016թ

Արտաքին ֆինանսական աուդիտ - Տրանշ 1

Վերջնաժամկետ: 27.05.2016

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Ամսաթիվ՝ 13 Մայիս, 2016թ.
Վարկ N՝ 2561 - ARM: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր - Տրանշ 1
Պայմանագրի համարը և անունը՝ T1-CS-EFA-3
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավերի վերջնաժամկետ՝ 27 Մայիս, 2016թ

«1.2.3.4.5.»
© 2017. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10