«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Մրցույթներ


Արտաքին ֆինանսական աուդիտ - Տրանշ 1

Վերջնաժամկետ: 27.05.2016

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Ամսաթիվ՝ 13 Մայիս, 2016թ.
Վարկ N՝ 2561 - ARM: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր - Տրանշ 1
Պայմանագրի համարը և անունը՝ T1-CS-EFA-3
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավերի վերջնաժամկետ՝ 27 Մայիս, 2016թ

Արտաքին ֆինանսական աուդիտ - Տրանշ 3

Վերջնաժամկետ: 27.05.2016

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Ամսաթիվ՝ 13 Մայիս, 2016թ.
Վարկ N՝ 2993- ARM: Հյուսիս-Հարավ Ճանապարհային Միջանցքի Ներդրումային Ծրագիր - Տրանշ 3
Պայմանագրի համարը և անունը՝ T3-CS-EFA
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավերի վերջնաժամկետ՝ 27 Մայիս, 2016թ

Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի 9 ուղեանցերի և 1 կամրջի վերակառուցում/ կառուցում/ վերականգնում (Մ2 Երևան-Արտաշատ և Մ1 Երևան-Աշտարակ)

Վերջնաժամկետ: 16.11.2015

Հայտ ներկայացնելու հրավեր

 

Ամսաթիվ

30 սեպտեմբեր 2015թ.

Վարկի համարը և անվանումը

 2993-ARM: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Տրանշ 3

Պայմանագրի համարը և անվանումը

T3-CW-03: Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի 9 ուղեանցերի և 1 կամրջի վերակառուցում/ կառուցում/ վերականգնում (Մ2 Երևան-Արտաշատ և Մ1 Երևան-Աշտարակ):

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը

16 նոյեմբեր 2015թ., 15:00 (Երևանի ժամով)

Թալին – Գյումրի Մ1 ճանապարհի վերակառուցում և բարելավում 71+500 կմ ից մինչև 90+200 կմ (Թալին-Լանջիկ հատված)

Վերջնաժամկետ: 14.10.2015

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

«Թալին – Գյումրի Մ1 ճանապարհի վերակառուցում և բարելավում 71+500 կմ ից մինչև 90+200 կմ (Թալին-Լանջիկ հատված) » մրցույթի հրավերի հրապարակված 2015թ. հուլիսի 27-ին

Ուղղում՝ հրապարակված 2015թ. սեպտեմբերի 1-ին

Վարկի համարը և անվանումը՝

2993-ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր – Տրանշ 3

Պայմանագրի համարը և անվանումը՝

T3-CW-01, «Թալին – Գյումրի Մ1 ճանապարհի վերակառուցում և բարելավում 71+500 կմ ից մինչև 90+200 կմ (Թալին-Լանջիկ հատված)»

__________________________________________________

Հայտ ներկայացնելու հրավեր

Ամսաթիվ`    27 հուլիսի 2015թ.

Վարկիհամարը`   2993-ARM

Ծրագիր`   Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Ծրագիր 3

Պայմանագրի անվանումը`   Թալին – Գյումրի Մ1 ճանապարհի վերակառուցում և բարելավում 71+500 կմ ից մինչև 90+200 կմ (Թալին-Լանջիկ հատված)

Պայմանագրի համարը`   T3-CW-01

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը`   14 սեպտեմբեր 2015թ.

N 03-LIC-001 – ՀՕՏԾ իրականացնող խորհրդատու

Վերջնաժամկետ: 14.09.2015

 

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Ամսաթիվ՝                          14 օգոստոսի 2015թ.

Վարկի համարը՝            2993 – ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային   ծրագիր, Տրանշ 3

Պայմանագրի համարը          և անվանումը՝   N 03-LIC-001 – ՀՕՏԾ իրականացնող խորհրդատու

 Հայտերի ներկայացմանվերջնաժամկետ՝  14 սեպտեմբերի  2015թ.

«1.2.3.4.5.»
© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10