«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Մրցույթներ


ԿՆՃԲԾ-ԼՖ 2-րդ տարվա ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

Վերջնաժամկետ: 14.08.2017

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

 

Երկիրը՝

Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագիրը՝

 

ՎարկNo

 

 

8523-AM

Առաջադրանքի անվանումը՝ ԿՆՃԲԾ-ԼՖ 2-րդ տարվա ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

Հղում No.: կետ #3,Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃԲԾ-ԼՖ) ԿՆՃԲԾ-ԼՖ 2-րդ տարվաճանապարհների տեխնիկական հսկողություն

ԿՆՃԲԾ-ԼՖ ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ տեխնիկական աուդիտ

Վերջնաժամկետ: 10.08.2017

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

 ԿՆՃԲԾ-ԼՖ ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ տեխնիկական աուդիտ

Երկիրը՝

Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագիրը՝

 

ՎարկNo

Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃԲԾ-ԼՖ)

8523-AM

Առաջադրանքի անվանումը՝ԿՆՃԲԾ-ԼՖ ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ տեխնիկական աուդիտ

ՀղումNo.: կետ #14, ԿՆՃԲԾ-ԼՖ 1-ինև 2-րդտարիներիանկախաուդիտ

Invitation for Bids - Supply of traffic counters

Վերջնաժամկետ: 30.03.2017

Invitation for Bids

 

Republic of Armenia

Lifeline Network Improvement Project (LRNIP)

Loan No.: 8229-AM

Contract Title: Supply of traffic counters

Reference No.ICB-LRNIP-G/2017-TC(Item #4, GOODS, Procurement Plan)

Supply and installation of equipment for weighing vehicle axle load

Վերջնաժամկետ: 14.03.2017

ANNOUNCEMENT

 

SHOPPING FOR GOODS

 

REQUEST FOR QUOTATION

 

Project Title: Shopping of Goods for the Ministry of Transport,

Communication and Information Technologies of Republic of Armenia

                                                               

Source of Funding: 2993-ARM: North-South Road Corridor Investment Program - Tranche 3

 

Date of Issue of Request: 28.02.2017

Գնումների Ընդհանուր Ծանուցում - Տրանշ 4

Վերջնաժամկետ: 31.12.2016

Գնումների Ընդհանուր Ծանուցում

Հայաստանի Հանրապետություն
Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Տրանշ 4

Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Կայունացման և Զարգացման Եվրասիական Հիմնադրամից՝ 150,000,000 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով (առանց ԱԱՀ և այլ հարկեր և տուրքեր) Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր Տրանշ 4 իրականացման համար և մտադիր է գումարի մի մասը հատկացնել սույն ֆինանսավորման շրջանակներում գնվող աշխատանքների, համապատասխան ծառայությունների և խորհրդատվական ծառայությունների վճարման համար: Սույն ծրագիրը պետք է համատեղ ֆինանսավորվի ՀՀ Կառավարության կողմից (ԱԱՀ, այլ հարկեր և տուրքեր և տարաբնակեցման ծախսեր):

 

Общее уведомление о закупке – Транш4

«1.2.3.4.5.6.7.»
© 2018. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10