«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Մրցույթներ


Պայմանագրերի/FIDIC-ի գծով Պահանջների կառավարման փորձագետ

Վերջնաժամկետ: 27.03.2015

Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) հատուկ ֆոնդի միջոցներից՝ Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման համար, և մտադիր է գումարի մի մասը հատկացնել N 03-IC-003 պայմանագրով նախատեսված համապատասխան վճարումները կատարելու համար:

T3-G, ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարության համար ճանապարհային չափումների տվյալների հավաքագրման սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում

Վերջնաժամկետ: 27.02.2015

Մրցույթի հրավեր
Ամսաթիվ. 19 դեկտեմբերի 2014թ.
Վարկի համարը և անվանումը. 2993-ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագիր – Տրանշ 3
Պայմանագրի համարը և անվանումը. T3-G, ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարության համար ճանապարհային չափումների տվյալների հավաքագրման սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ. 11:00 (Երևանի ժամանակով) 06 փետրվարի 2015թ.

«1.2.3.4.5.6.»
© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10