«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Մրցույթներ


N 03-IC-003 Պայմանագրերի/FIDIC-ի գծով Պահանջների կառավարման փորձագետ

Վերջնաժամկետ: 14.07.2015

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Ամսաթիվ`        02 հուլիսի 2015թ.

Վարկի համար`            2993 – ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3

Պայմանագրի համարը և անունը`         N 03-IC-003 – Պայմանագրերի/FIDIC-ի գծով Պահանջների կառավարման փորձագետ

Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետ`14 հուլիսի 2015թ.

Տրանշ 3-ի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման արտաքին մոնիթորինգ

Վերջնաժամկետ: 08.06.2015

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Ամսաթիվ` 06 մայիսի 2015թ.
Վարկի համար` 2993 – ARM, Հյուսիս- հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3
Պայմանագրի համարը` T3-CS-EM
Պայմանագրի անվանումը` Տրանշ 3-ի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման արտաքին մոնիթորինգ
Մրցույթի համարը՝ 116883
Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետ` 08 հունիսի 2015թ.
Պատվիրատու` ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Պատվիրատուի գործակալ` «Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

Պայմանագրերի/FIDIC-ի գծով Պահանջների կառավարման փորձագետ

Վերջնաժամկետ: 27.03.2015

Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) հատուկ ֆոնդի միջոցներից՝ Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման համար, և մտադիր է գումարի մի մասը հատկացնել N 03-IC-003 պայմանագրով նախատեսված համապատասխան վճարումները կատարելու համար:

«1.2.3.4.5.6.7.»
© 2017. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10