«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Մրցույթներ


Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինասավորում Պայմանագրի անվանումը՝ Ա/ճ Մ2-Կարմրաշեն կմ 0+985-կմ 11+791.50 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

Վերջնաժամկետ: 11.12.2017

ՀԱՅՏԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

Հայաստանի Հանրապետություն
Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինասավորում
Վարկի No. 8523-AM
Պայմանագրի անվանումը՝ Ա/ճ Մ2-Կարմրաշեն կմ 0+985-կմ 11+791.50 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ
Հղում No. CW-NCB-LRNIP-AF-2017/7
Պատվիրատու. «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ
Հեռ. + 374 12-20 10 10
Կայք. www.tpio.am 

Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինասավորում

Վերջնաժամկետ: 11.12.2017

ՀԱՅՏԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

Հայաստանի Հանրապետություն
Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինասավորում
Վարկի No. 8523-AM
Պայմանագրի անվանումը՝ Ա/ճ Հ32-Վահրամաբերդ-Հովունի-Մ1 կմ 0+000-կմ 0+631 (գ.Վահրամաբերդ), կմ 0+000– կմ 0+325 (գ.Վահրամաբերդ), կմ 0+000–կմ 5+044 (գ.Հովունի) ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ
Հղում No. CW-NCB-LRNIP-AF-2017/9
Պատվիրատու. «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ
Հեռ. + 374 12-20 10 10
Կայք. www.tpio.am 

Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինասավորում Փոփոխություններ մրցութային փաստաթղթերում

Վերջնաժամկետ: 11.12.2017

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինասավորում
Փոփոխություն #1- NCB No: CW-NCB-LRNIP-AF-2017/1
Ա/ճ Արևշատ-Աբովյան կմ 0+000 - կմ 1+543 ճանապարհային հատվածի /լոտ 1/ և Ա/ճ Տ-2-20 Դիտակ -Ջրաշեն կմ 0+000 - կմ 2+116 ճանապարհային հատվածի /լոտ 2/ վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ
Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինասավորում ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Ա/ճ Արևշատ-Աբովյան կմ 0+000 - կմ 1+543 ճանապարհային հատվածի /լոտ 1/ և Ա/ճ Տ-2-20 Դիտակ -Ջրաշեն կմ 0+000 - կմ 2+116 ճանապարհային հատվածի /լոտ 2/ վերանորոգման շինարարական աշխատանքներե թիվ CW-NCB-LRNIP-AF-2017/1 մրցութային փաստաթղթերում կատարվել են ճշտումներ:

2993-ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3 T3-G-1, Լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում

Վերջնաժամկետ: 15.11.2017

Հայտերի ներկայացման հրավեր


Ամսաթիվ. 02 հոկտեմբեր, 2017

Վարկի No. և անվանում. 2993-ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3

Պայմանագրի No. և անվանում. T3-G-1, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության համար լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ. 15 նոյեմբերի 2017, ժամը 11:00 (Երևանի ժամանակով):

2993-ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3 T3-G-1, Լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում

ԿՆՃՑԲԾ-ի լրացուցիչ ֆինանսավորման 3–րդ տարվա ճանապարհների հիմնանորոգման նախագծում և հեղինակային հսկողություն

Վերջնաժամկետ: 04.09.2017

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՑԱՆՑԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԿՆՃՑԲԾ)


Առաջադրանքի անվանումը՝ ԿՆՃՑԲԾ-ի լրացուցիչ ֆինանսավորման 3–րդ տարվա ճանապարհների հիմնանորոգման նախագծում և հեղինակային հսկողություն

Հայաստանի Հանրապետությունը(Վարկառուն) 40.0 մլն. ԱՄՆ դոլարի չափով լրացուցիչ վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով (ԿՆՃՑԲԾ), և նախատեսում է այդ գումարից նաև վճարումներ կատարել խորհրդատվական ծառայությունների համար: 

Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են `

«1.2.3.4.5.6.»
© 2018. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10