«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Մրցույթներ


Թալին – Գյումրի Մ1 ճանապարհի վերակառուցում և բարելավում 90+200 կմ-ից մինչև 117+670 կմ (Լանջիկ-Գյումրի հատված)

Վերջնաժամկետ: 04.09.2015

Հայտ ներկայացնելու հրավեր

Ամսաթիվ

 

14 հուլիսի 2015թ.

Վարկի համարը

 

 Եվրոպական Ներդրումային Բանկի թիվ FIN82634 վարկ

Ծրագիր

 

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր

 

 

 

Պայմանագրի անվանումը

 

Թալին – Գյումրի Մ1 ճանապարհի վերակառուցում և բարելավում 90+200 կմ-ից մինչև 117+670 կմ (Լանջիկ-Գյումրի հատված)

Պայմանագրի համարը

 

 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը

 

T3-CW-02

 

 

 04 սեպտեմբերի 2015թ.

M1 Լանջիկ-Գյումրի (90+200 կմ մինչև 117+670 կմ) ճանապարհի վերանորոգում և բարելավում

Վերջնաժամկետ: 31.07.2015

ՀՀ, Երևան: Եվրոպական Ներդրումային Բանկ – Ճանապարհի կառուցում և բարելավում

2015/S 085-150433

Հայաստանի Հանրապետություն

M1 Լանջիկ-Գյումրի (90+200 կմ մինչև 117+670 կմ) ճանապարհի վերանորոգում և բարելավում

Նախնական տեղեկատվության ծանուցում

Աշխատանքներ

 

2004/18/EC Դիրեկտիվ

N 03-IC-003 Պայմանագրերի/FIDIC-ի գծով Պահանջների կառավարման փորձագետ

Վերջնաժամկետ: 14.07.2015

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Ամսաթիվ`        02 հուլիսի 2015թ.

Վարկի համար`            2993 – ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3

Պայմանագրի համարը և անունը`         N 03-IC-003 – Պայմանագրերի/FIDIC-ի գծով Պահանջների կառավարման փորձագետ

Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետ`14 հուլիսի 2015թ.

Տրանշ 3-ի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման արտաքին մոնիթորինգ

Վերջնաժամկետ: 08.06.2015

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Ամսաթիվ` 06 մայիսի 2015թ.
Վարկի համար` 2993 – ARM, Հյուսիս- հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3
Պայմանագրի համարը` T3-CS-EM
Պայմանագրի անվանումը` Տրանշ 3-ի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման արտաքին մոնիթորինգ
Մրցույթի համարը՝ 116883
Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետ` 08 հունիսի 2015թ.
Պատվիրատու` ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Պատվիրատուի գործակալ` «Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

«1.2.3.4.5.6.»
© 2021. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10