«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Մրցույթներ


Որոնել ըստ կատեգորիաների: Ապրանքներ Աշխատանքներ Խորհրդատվական ծառայություններ

ԿՆՃՑԲԾ-ի լրացուցիչ ֆինանսավորման 3–րդ տարվա ճանապարհների հիմնանորոգման նախագծում և հեղինակային հսկողություն

Վերջնաժամկետ: 04.09.2017

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՑԱՆՑԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԿՆՃՑԲԾ)


Առաջադրանքի անվանումը՝ ԿՆՃՑԲԾ-ի լրացուցիչ ֆինանսավորման 3–րդ տարվա ճանապարհների հիմնանորոգման նախագծում և հեղինակային հսկողություն

Հայաստանի Հանրապետությունը(Վարկառուն) 40.0 մլն. ԱՄՆ դոլարի չափով լրացուցիչ վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով (ԿՆՃՑԲԾ), և նախատեսում է այդ գումարից նաև վճարումներ կատարել խորհրդատվական ծառայությունների համար: 

Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են `

ԿՆՃԲԾ-ԼՖ 2-րդ տարվա ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

Վերջնաժամկետ: 14.08.2017

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

 

Երկիրը՝

Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագիրը՝

 

ՎարկNo

 

 

8523-AM

Առաջադրանքի անվանումը՝ ԿՆՃԲԾ-ԼՖ 2-րդ տարվա ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

Հղում No.: կետ #3,Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃԲԾ-ԼՖ) ԿՆՃԲԾ-ԼՖ 2-րդ տարվաճանապարհների տեխնիկական հսկողություն

ԿՆՃԲԾ-ԼՖ ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ տեխնիկական աուդիտ

Վերջնաժամկետ: 10.08.2017

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

 ԿՆՃԲԾ-ԼՖ ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ տեխնիկական աուդիտ

Երկիրը՝

Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագիրը՝

 

ՎարկNo

Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃԲԾ-ԼՖ)

8523-AM

Առաջադրանքի անվանումը՝ԿՆՃԲԾ-ԼՖ ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ տեխնիկական աուդիտ

ՀղումNo.: կետ #14, ԿՆՃԲԾ-ԼՖ 1-ինև 2-րդտարիներիանկախաուդիտ

Invitation for Bids - Supply of traffic counters

Վերջնաժամկետ: 30.03.2017

Invitation for Bids

 

Republic of Armenia

Lifeline Network Improvement Project (LRNIP)

Loan No.: 8229-AM

Contract Title: Supply of traffic counters

Reference No.ICB-LRNIP-G/2017-TC(Item #4, GOODS, Procurement Plan)

Supply and installation of equipment for weighing vehicle axle load

Վերջնաժամկետ: 14.03.2017

ANNOUNCEMENT

 

SHOPPING FOR GOODS

 

REQUEST FOR QUOTATION

 

Project Title: Shopping of Goods for the Ministry of Transport,

Communication and Information Technologies of Republic of Armenia

                                                               

Source of Funding: 2993-ARM: North-South Road Corridor Investment Program - Tranche 3

 

Date of Issue of Request: 28.02.2017

1.2.3.4.»
© 2017. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10