«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Շնորհված պայմանագրեր


Հոկտեմբերի 19,2017

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն Պայմանագիր: Արտաքին ֆինանսական աուդիտի ծառայություններ -02-CS-0004 Փաթետ: T2-CS-EFA2

 

Սեպտեմբերի 29,2017

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

2993-ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3: T3-G-1, Լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում

 

Սեպտեմբերի 26,2017

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ –ի 1-ին և 2-րդ Տարիների Ճանապարհների Շինարարական Աշխատանքների Տեխնիկական Աուդիտ

 

Հուլիսի 24, 2017

 

 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

Consulting Services for: Preparation of Design and Environmental and Social Management Plans and Design Author Supervision for the LRNIP-AF Year 2 roads rehabilitation works

 

 

 

Մայիսի 19, 2016

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի (Մ2 Երևան-Արտաշատ և Մ1 Երևան-Աշտարակ) 9 ուղեանցերի և 1 կամրջի վերակառուցում/կառուցում/վերականգնում (10 Չափաբաժին)

 

 

Ապրիլի 8, 2016

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Տրանշ 3-ի ՀՕՏԾ-ի իրականացման արտաքին մշտադիտարկում

 

 

 

Փետրվար 29, 2016

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 «Թալին-Գյումրի Մ1 ճանապարհի վերակառուցում և բարելավում  71+500 կմ-ից մինչև 90+200 կմ (Թալին-Լանջիկ հատված)»

 

 

Դեկտեմբեր 08, 2015

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Թալինի - Գյումրի Մ1 ճանապարհի վերակառուցում և բարելավում 90+200 կմ-ից մինչև 117+670 կմ (Լանջիկ-Գյումրի հատված)» No T3-CW-02

© 2018. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10