«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի երկարությունը կազմում է 556կմ, որի իրականացման ժամկետը 2009-2019 թվականն է: Նախագծի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է ապահովել 100կմ/ժամ արագությամբ և 4 երթևեկելի գոտիներով բետոնածածկ արագընթաց մայրուղի:

Ներդրումային ծրագրի իրականացում

Ներդրումային ծրագրի իրականացման համար 15.09.2010թ. ՀՀ կառավարության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրվել է շրջանակային ֆին. համաձայնագիր, որը սահմանում է ԱԶԲ-ի պատրաստակամությունը ծրագրին 500 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ֆինանսավորում տրամադրելու վերաբերյալ:

Տրանշ 1

Տրանշ 1-ի շրջանակներում իրականացվել է Երևան-Աշտարակ 11,4 կմ և Երևան-Արտաշատ 19.6 կմ հատվածների վերակառուցում: Շինարար՝ «Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկսիոն Էս Ա», Իսպանիա, ԾԿԽ/Ինժեներ՝ Սաֆեժ և Էպտիսա ՀԸ, Ֆրանսիա: 29.12.15թ. այս հատվածներում բացվեց երկկողմանի երթևեկությունը:

Տրանշ 2

Տրանշ 2-ի շրջանակներում նախատեսված է Աշտարակ-Թալին շուրջ 41.3կմ հատվածի վերակառուցում և ներկայիս երկշարք հատվածի լայնացում մինչև քառաշարք ճանապարհի: Շինարար՝ «Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկսիոն Էս Ա», Իսպանիա: ԾԿԽ/Ինժեներ՝ Սաֆեժ և Էպտիսա համատեղ ընկերություն, Ֆրանսիա:

Տրանշ 3

Տրանշ 3-ի երկու հատվածների վերակառուցման աշխատանքները  ֆինանսավորվում են ԱԶԲ (Թալին-Լանջիկ 18,7կմ) և ԵՆԲ (Լանջիկ-Գյումրի 27,5կմ) միջոցներով: Շինարար՝ «Սինոհիդրո» ընկերություն, Չինաստան: Ինժեներ՝ Սպեա Ինջեներիա Եվրոպեա և ԱյԱրԴի Ինջինիերինգ կոնսորցիում, Իտալիա:

Տրանշ 4

Տրանշ 4-ի երկու հատվածների նախագծման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են՝ Արտաշատ-Քաջարան շուրջ 304կմ  (ԱԶԲ-ի ֆինանսավում) և Քաջարան-Ագարակ շուրջ 42կմ (ԵԱԶԲ-ի ֆինանսավորում): Նախագծող՝ Սպեա Ինջեներիա Եվրոպեա և ԱյԱրԴի Ինջինիերինգ կոնսորցիում, Իտալիա:

Տրանշ 5

Տրանշ 5-ը ներառում է Գյումրի քաղաքի շրջանցիկ ճանապարհը և Գյումրի-Բավրա հատվածը՝ շուրջ 63կմ: ֆինանսավորվելու է Եվրոպական ներդրումային բանկի միջոցներով: Տրանշի շրջանակներում իրականացվում են տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրության աշխատանքներ:

Հյուսիս-հարավ ճանապարհի ներդրումային ծրագիրը ընդգրկում է Ագարակ-Կապան-Երևան-Գյումրի-Բավրա մայրուղիները և ճանապարհային ենթակառույցները: Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է ունենալ արդյունավետ, անվտանգ և կայուն տրանսպորտային ցանց:

Ծրագրի իրականացման շրջանակներում Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերն իրականացվում են համաձայն ՀՀ գործող օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի, ԱԶԲ ոչ կամավոր վերաբնակեցման քաղաքականության, ինչպես նաև Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակների:

Ծրագրի իրականացման ընթացքում յուրաքանչյուր փուլի և կառույցների համար կատարվում է Շրջակա միջավայրի /բնապահպանական ազդեցության գնահատում/ հետազոտություն, որը համապատասխանում է ՀՀ գործող օրենքներին, ինչպես նաև ԱԶԲ Բնապահպանական քաղաքականությանը:


«ՀՅՈՒՍԻՍ-ՀԱՐԱՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ» ՄԱՍԻՆ
 

«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիրը» խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագիր է, որի նպատակն է միջազգային բարձր ստանդարտներին բավարարող 556 կմ ընդհանուր երկարությամբ Մեղրի-Երևան-Բավրա ավտոճանապարհի միջոցով երկրի հարավը կապել հյուսիսի հետ: Ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող այս ճանապարհի կառուցումը կապահովի Հայաստանի հարավային սահմանից դյուրին երթևեկը մինչև Վրաստանի սահման, ապա նաև՝ դեպի Սևծովյան նավահանգիստներ, թույլ կտա իրականացնել եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող բեռնափոխադրումներ և ուղևորափոխադրումներ, զարգացման լուրջ հնարավորություններ կընձեռի Հայաստանի հարավից հյուսիս ընկած բոլոր բնակավայրերին:
 
 
Ծրագրի իրականացման համար պայմնագրեր են կնքվել Ասիական զարգացման (ԱԶԲ), Եվրոպական ներդրումային (ԵՆԲ) և Եվրասիական զարգացման բանկերի (ԵԱԶԲ) հետ: Ծրագրի հաշվարկային արժեքը կազմում մոտ 1,5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար: Ծրագիրը բաժանված է 5 տրանշերի: Շարունակվում իրականացվել նաև բանակցային գործընթացներ միջանցքի հյուսիսային և հարավային հատվածների կառուցման նպատակով այլ դոնորների ներգրավման ուղղությամբ:
 
Ծրագրի իրականացման արդյունքում մասնավորապես ակնկալվում է ունենալ`
 
•Միջազգային չափանիշներին բավարարող բարելավված ճանապարհային միջանցք,
•Երևան-Գյումրի և Երևան-Արարատ հատվածներում քառուղի առաջին կարգի ճանապարհ,
•Միջանցքի մյուս հատվածներում միջազգային չափանիշներին բավարարող բարելավումներ` հետագայում 4 ուղու ընդլայնման հնարավորությամբ,
•Ճանապարհային միջանցքի արդյունավետ և անվտանգ երթևեկության կազմակերպում:
 
Հյուսիս-Հարավ տրանսպորտային միջանցքը.
 
- Ապահովում է Հայաստանի, Վրաստանի տարածքներով ելք դեպի Սև ծով և այնուհետև դեպի եվրոպական երկրներ,
- Հատելով Հայաստանի տարածքը հարավից հյուսիս` (Մեղրի-Երևան-Աշտարակ-Գյումրի-Բավրա) միջանցքը միանում է վրացական ճանապարհին հարավային կողմից, որը տանում է դեպի Փոթի և Բաթումի նավահանգիստները,
-Ծրագրի իրականացման արդյունքում բարելավվում է Եվրոպա-Կովկաս-Ասիա ճանապարհային հաղորդակցությունը՝ Արևմտյան Ասիայի և Արևելյան Եվրոպայի հատման վայրում:
 
Ծրագրի նպատակներն են` հարևան երկրների հետ հաղորդակցման դյուրինացումը, Կենտրոնական Ասիա, Եվրոպա ձգվող հաղորդակցության ուղիներով դեպի արտաքին շուկաներ ելքի հնարավորությունների ընդլայնումը և դյուրինացումը, տնտեսության հիմնական ոլորտների զարգացումը և արտահանման ընդլայնումը (արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, հանքարդյունաբերություն, շինարարություն, զբոսաշրջություն), բնակչության ներքին շարժերի ակտիվացումը և այլն:
 
Ծրագրի հիմնական խնդիրներն են` բարձրացնել անվտանգությունը և հարմարավետությունը, կրճատել ժամանակային և ֆինանսական ծախսումները, ինտեգրել հնարավոր անհրաժեշտ հեռահաղորդակցության և այլ ենթակառույցները:
 
Ծրագրի իրականացումը դիտվում է ՀՀ կառավարության «Գյումրին տեխնոքաղաքի վերակառուցման», «Տաթև զբոսաշրջային կենտրոն», «Ջերմուկ քաղաքի զարգացման» և «Զվարթնոցի ազատ տնտեսական գոտու» ծրագրերի համատեքստում: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագրի իրականացումը էապես կնպաստի նշված ծրագրերի արդյունավետությանը և նպատակների ձեռքբերմանը:
 
Ծրագիրն իրականացվում է բազմատրանշ ֆինանսավորման տարբերակով: Այն բաժանված է առանձին տրանշերի, որոնց շրջանակում կնքվում են վարկային առանձին պայմանագրեր:
© 2018. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10